Πάτρα: Υποδοχή του Δ. Κουτσούμπα στο “Δ. Τόφαλος”

Ν. Παπαδημάτος: Όπως ο πολιτικός πολιτισμός επιβάλλει και η Δημοκρατία απαιτεί