Πάτρα: Το σκηνικό που διαμόρφωσαν οι “Στρατηγοί” για την αλλαγή του έτους!

Έτσι για τα… χρόνια πολλά