Πάτρα: Το Παγκόσμιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ψηφιακών Δεξιοτήτων NetAcad της Cisco στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου

Η συμμετοχή των φοιτητών στα καινοτόμα προγράμματα θα τους δώσει την ευκαιρία ενδυνάμωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους