Πάτρα: Παράδοση γραφικής ύλης στο Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης του Δήμου

Θα διατεθεί για την κάλυψη μέρους αναγκών παιδιών