Πάτρα: Παιδιατρική εξέταση κι εμβολιασμός παιδιών Ρομά

Στο Ριγανόκαμπο