Πάτρα: Κάτι να γινόταν με το δέντρο της Τριών Συμμάχων και τη μέρα;

Εντυπωσιακό μόνο τη νύχτα