Πάτρα: Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού στην κοπή πίτας της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών

Στη βίλλα «Φέγγου»