Πάτρα: Η Κοινο_Τοπία συμμετείχε στο χορωδιακό αντάμωμα με θέμα «1922-2022, Πρόσφυγες»

Στην Ιχθυόσκαλα