Πάτρα: Εργαζόμενοι του Δήμου καθαρίζουν την παραλία του Ρίου

Από την Τετάρτη μέχρι και σήμερα