Πάτρα: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου το Σχέδιο Κανονισμού των λαϊκών αγορών

H εισήγηση του Διονύση Πλέσσα