Πάτρα: Βγήκε ανάδοχος για το έργο της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ