Πάτρα: Από τις 3 μ.μ. δεν θα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου

Λόγω συντήρησης