Ο Φ. Ζαΐμης στο 13ο Συνέδριο Χημικών Μηχανικών

Η δήλωση του