Ο ΣΕΒΙΠΑ στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ) στην συνεδρίαση της 22ης Δεκεμβρίου 2020, ομόφωνα ενέκρινε την αίτηση εγγραφής του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών  (ΣΕΒΙΠΑ), στο μητρώο των Μελών του Συνδέσμου.
Η εγγραφή του ΣΕΒΙΠΑ στον ΣΕΒΠΕ&ΔΕ είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των δύο Φορέων με πρωτοβουλία των Προέδρων κ. Μπάρλου και κ. Λειβαδάρου, με σκοπό να εξευρεθεί ο  αποτελεσματικότερος…