Ο Πατρινός Γιώργος Σκιαδαρέσης αν. προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αγίου Όρους

Είναι Διδάκτορας Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. στην Βυζαντινή Αρχαιολογία