Ο ιδανικός τρόπος για να αποκτήσουν τα παιδιά κριτική σκέψη!

Σήμερα το Ερευνώ και Ανακαλύπτω λέγεται STEΑM Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν σ’ έναν κόσμο με προηγμένη τεχνολογία, χρειάζεται να αποκτήσουν …

The post Ο ιδανικός τρόπος για να αποκτήσουν τα παιδιά κριτική σκέψη! appeared first on PatrisNews – Εφημερίδα Πατρίς Ηλείας.