Ο Δήμος Πατρέων στον αγώνα για την ενίσχυση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας

Μελάς και Αναστασίου, παραβρέθηκαν στην 6η ΥΠΕ, στην παράσταση διαμαρτυρίας που διοργάνωσε η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου