Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Αχαΐας, Χ. Μπονάνος, κοντά στους επαγγελματίες

Για την επαναλειτουργία της αγοράς