Ο Άγγελος Τσιγκρής επισκέφθηκε τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αχαΐας

Με ποιους συναντήθηκε