Οι τροποποιημένοι πίνακες κατάταξης ιδιωτικών έργων CLLD LEADER

Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ)     Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ) γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι μετά …

The post Οι τροποποιημένοι πίνακες κατάταξης ιδιωτικών έργων CLLD LEADER appeared first on PatrisNews – Εφημερίδα Πατρίς Ηλείας.