Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τριφυλίας: Εγκριση µελέτης για πλατεία Γαργαλιάνων

Με οριακή πλειοψηφία 4-3 η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Τριφυλίας ενέκρινε τη µελέτη για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων, …

The post Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τριφυλίας: Εγκριση µελέτης για πλατεία Γαργαλιάνων appeared first on PatrisNews – Εφημερίδα Πατρίς Ηλείας.