Ξηρόμερο: Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

Πρόσκληση – γνωστοποίηση για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας. Ο Δήμος μας, θα προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.968,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για το προσωπικό του Δήμου για…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Ξηρόμερο: Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας