Ξεκινούν ημερίδες στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για την παρουσίαση και τον εμπλουτισμό του Ψηφιακού Συστήματος Πολυεπίπεδης Ανάδειξης της Ιστορίας και του Πολιτιστικού Αποθέματος της ΠΔΕ

Όλες οι λεπτομέρειες