Νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Διαφορετικότητας και της Συμμετοχής στις Πόλεις

Το έργο DiverCities – “Ευρωπαϊκές πόλεις για τη διαφορετικότητα και τη συμμετοχή” είναι μια πρωτοβουλία υλοποιείται μέσω μιας διακρατικής συνεργασίας Δήμων και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ιδανικών συνθηκών για την ανάπτυξη τοπικών διαπολιτισμικών πολιτικών από τη βάση προς την κορυφή.

Στο πλαίσιο του DiverCities, προωθείται η συμμετοχή των πολιτών στην ανάπτυξη και εφαρμογή διαπολιτισμικών πολιτικών, με τη συμμετοχή πόλεων από τις τέσσερις αυτές χώρες της ΕΕ. Οι πόλεις που συμμετέχουν περιλαμβάνουν τις Pontedera, Modena και Montesilvano στην Ιταλία, τις Castle de la Plana, Zaragoza και Logroño στην Ισπανία, το Loures στην Πορτογαλία και τα Ιωάννινα στην Ελλάδα.

Το έργο αυτό εστιάζει στη διασφάλιση της ενεργούς ιδιότητας του πολίτη και της συμμετοχής, δίνοντας έμφαση στην ισότητα, τη διαφορετικότητα, την αλληλεπίδραση και την ενεργή συμμετοχή στα κοινά. Μέσω καινοτόμων δημοκρατικών προσεγγίσεων και εργαλείων, το DiverCities επιδιώκει να ενισχύσει τις δεξιότητες των τοπικών αρχών και να υποστηρίξει τη συμμετοχή πολιτών από διαφορετικά υπόβαθρα.

Διαβάστε περισσότερα για το έργο DiverCities και τις δράσεις του στο επίσημο newsletter πατώντας εδώ.