Μόνιμες προσλήψεις ΑΣΕΠ: Τρέχουν οι αιτήσεις για 68 θέσεις στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Τρέχουν οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για 68 μόνιμες προσλήψεις στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) προκηρύσσει την πλήρωση 68 θέσεις εργασίας Τακτικού Προσωπικού για την κάλυψη εργασιών υποβρυχίων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, ως ακολούθως:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 3 άτομα
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 6 άτομα
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 59 άτομα

 Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 12/02/2021-01/03/2021

Προκήρυξη