Με επιτυχία ολοκλήρωσε η ΠΔΕ τη συνάντηση για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού έργου Interreg CIAK

Η δήλωση Φαρμάκη