Μέχρι 26 Φεβρουαρίου δηλώσεις κληρονομιών για κάλυψη τεκμηρίων

Η πανδημία και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν χιλιάδες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, αλλά και οι δυσλειτουργίες στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης οδήγησαν την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να παρατείνει μια σειρά από προθεσμίες φορολογικών…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Μέχρι 26 Φεβρουαρίου δηλώσεις κληρονομιών για κάλυψη τεκμηρίων