Κραυγή απόγνωσης από τους θεατρολόγους της Αχαΐας

Τους έβαλαν εκτός της «σκηνής» της δημόσιας εκπαίδευσης