Κλάδεμα δέντρων σε διάφορες περιοχές της Πάτρας

Πότε θα πραγματοποιηθεί