Κινητικότητα στην Πάτρα – Κόσμος στο Νότιο Πάρκο και τη Μαρίνα

Από το πρωί έως το απόγευμα