Καρφώματα… ξεκαρφώματα, οι καταγγελίες θα ρίξουν όμως τις τιμές!

Με μια εφαρμογή και μια καταγγελία πλέον μπορεί να δεχθείς… επίσκεψη και να τρέχεις και να μην φτάνεις. Υπερβολικό, αλλά θα μαζευτείς, δεν γίνεται αλλιώς