Ιδρύεται παράρτημα στη Δυτική Ελλάδα της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων

Το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων αποφάσισε την ίδρυση παραρτήματος Δυτικής Ελλάδος ,και την αντιπροσώπευση αυτής από  το μέλος της Ένωσης μας Κυβερνήτη αερ/φων  κύριον Σβόλην  Αθανάσιο. Εξουσιοδοτείται όπως προωθήσει τους σκοπούς της Ένωσης στην…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Ιδρύεται παράρτημα στη Δυτική Ελλάδα της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων