Η Specisoft προμηθεύει το λογισμικό BPLAN – Business Plan στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Χρησιμεύει στην δημιουργία πολυετών επιχειρησιακών σχεδίων και προϋπολογισμών