Η Patras IQ θα πραγματοποιήσει την 7η Έκθεση Καινοτομίας & Τεχνογνωσίας τον Οκτώβριο

Αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες