Η Newco αναβαθμίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Η NewCο φέρνει την τεχνολογία Blockchain σε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση μέσω της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων» του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η NewCο Α.Ε www.newcotech.io, η πρώτη ελληνική εταιρεία ψηφιακών λύσεων blockchain, ανακοινώνει την ένταξή της ως Προμηθευτής στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έπειτα από τη θετική αξιολόγηση που έλαβε

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τις ψηφιακές λύσεις που αναπτύσσει και προσφέρει η NewCo AE αξιοποιώντας αποδοτικά και αποτελεσματικά τις τεχνολογίες BlockChain και IoT, και συνδυάζοντας γνώση, συσσωρευμένη εμπειρία και καινοτομία.

Ειδικότερα η NewCo A.E. προσφέρει:

-authentication

-Έκδοση ασφαλών και επικυρωμένων εγγράφων στο blockchain

-E-healthSolution (Tap2SOS) – Υπηρεσία που σχετίζεται με την πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες υγείας. Χρησιμοποιώντας ένα έξυπνο τηλέφωνο και με την ασφάλεια και προστασία της τεχνολογίας Blockchain, πραγματοποιείται άμεση ανάκτηση κρίσιμων ιατρικών δεδομένων ενός ασθενούς με ασφάλεια (COTIC)

-Smart shielding – Υπηρεσία διάθεσης και ενεργοποίησης έξυπνων σφραγίδων με εφαρμογή στους μετρητές εταιρειών παροχής ενέργειας και στον κλάδο των logistics. Αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των οικιακών μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και των εμπορευματοκιβωτίων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η NewCo είναι μέλος του Ελληνικού Οικοσυστήματος Νεοφυών Επιχειρήσεων ELEVATEGREECE.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα ανάπτυξης της εταιρείας στο τηλέφωνο 2109400133 ή μέσω email στο info@newcotech.io.

Η Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” είναι μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, και στοχεύει στην η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, με σκοπό να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία.

Το έργο αξίας 442,4 εκατ. ευρώ έχει μπει στην τελική ευθεία από την Κοινωνία της Πληροφορίας και βγήκε στον αέρα στις 22 Ιουνίου 2022!

Η Δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό κατανέμεται σε τρία (3) επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:

Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»

Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές».