Η Ώρα Πατρών δίπλα στους συμβασιούχους της κοινωφελούς

Τι αναφέρει η ανακοίνωση