Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος συνεχίζει τις δράσεις κοινωνικής στήριξης

Με τα γεύματα κοινωνικής αλληλεγγύης