Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στο 23ο FORUM Ανάπτυξης

Με δυο διαδικτυακές ημερίδες