Η Μητρόπολη Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με δημοσιεύματα παρενόχλησης από ιερέα

Κατόπιν των δημοσιευμάτων, σε τοπικές και μη ιστοσελίδες, όπου γίνεται αναφορά για «…παρενόχληση από ιερέα στην Αιτωλοακαρνανία», ή πως «ο άνδρας αυτός παραμένει ενεργός ιερέας στην Αιτωλοακαρνανία», και επειδή επ’ αυτού γίνεται άστοχος σχολιασμός άνευ…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Η Μητρόπολη Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με δημοσιεύματα παρενόχλησης από ιερέα