Η ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. συμβάλλει στη διαμόρφωση του Οράματος για τις Αγροτικές Περιοχές της Ευρώπης

Συμμετείχε ενεργά στην διαβούλευση του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου στην περιοχή εστίασης 2 – Αχαΐα (περιοχή ύφεσης)