Η “Ανυπότακτη Πολιτεία” για τους εργαζόμενους της οκτάμηνης απασχόλησης του ΟΑΕΔ στο Δήμο Πατρέων

Η θέση της δημοτικής παράταξης