Ερώτηση Μ. Ζαμπάρα για τον υπερκορεσμό ΑΠΕ στην Αιτωλοακαρνανία

Ο βουλευτής ανέλυσε την έλλειψη χωροταξικού και θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού που δημιουργεί ένα άναρχο τοπίο στην κατασκευή ΑΠΕ στην χώρα μας