Επιστημονική και φιλανθρωπική δράση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το «Φωτεινό Αστέρι»

Στο πλαίσιο του προγράμματος Υγεία και Κοινωνία για Όλους – ΠΔΕ 2020