Επιδοτήσεις 2.326.000 ευρώ σε 214 αμπελοκαλλιεργητές Αχαΐας και Ηλείας

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης – μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2020-2021