Εντάχθηκε το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Απορριμμάτων – Γρ. Αλεξόπουλος: Γίνεται πράξη ένα όραμα εικοσαετίας 

Το έργο θα υλοποιηθεί, με πλήρη κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης από το ΕΣΠΑ