Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: Επιπρόσθετη παράταση 45 ημερών για τις Επιταγές/Αξιόγραφα του τελευταίου 2μήνου του 2020

1) Σύμφωνα με την παράγραφο 7, του άρθρου 28 του ν. 4772/2021, με σημείο αναφοράς τα αξιόγραφα που η εμφάνιση/πληρωμή τους είχε ανασταλεί το 2μηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 βάσει του ν. 4753/2020 και είχαν…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: Επιπρόσθετη παράταση 45 ημερών για τις Επιταγές/Αξιόγραφα του τελευταίου 2μήνου του 2020