Εκστρατεία ενημέρωσης για τα εμβόλια από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ξεκίνησε η διανομή επικοινωνιακού υλικού