Εκκλησία στην Πάτρα λειτούργησε κανονικά, με ανοικτές τις πύλες

Είχε πάνω από δέκα πιστούς