Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Δαπανών του Δήμου Αγρινίου για το 2021

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου  ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός υποβλήθηκε ισοσκελισμένος  και  εγκρίθηκε χωρίς καμία παρατήρηση από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας: «Είναι ένας ρεαλιστικός και κοστολογημένος προϋπολογισμός που αποπνέει  ορθολογική διαχείριση και αναπτυξιακή προοπτική. Φέτος καλούμαστε…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Δαπανών του Δήμου Αγρινίου για το 2021