Δυτ. Ελλάδα: Ο Λάμπρος Δημητρογιάννης σε νέες μονάδες επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων και παράλληλης παραγωγής ενέργειας 

Στην Αιτωλοακαρνανία